MOULE 3513

0800582

MOULE 3513

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 115 x 115 x 100 mm

3.83 HT
MOULE 3520

0800026

MOULE 3520

Faisselle sans fond. ø h X ø b X h : 115 x 115 x 130 mm

3.00 HT
MOULE 3531

0800111

MOULE 3531

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 85 x 85 x 100 mm

3.00 HT
MOULE 3582

0800005

MOULE 3582

Faisselle sans fond type "bûchette". Dimensions : ø int. h X ø ...

2.11 HT
MOULE 3639

0800009

MOULE 3639

Faisselle sans fond type "bûchette". ø h X ø b X h ...

1.99 HT
MOULE 3658

0800516

MOULE 3658

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 100 x 100 x 100 mm

2.77 HT
MOULE 3771-01

0800517

MOULE 3771-01

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 200 x 200 x 190 mm

11.95 HT
MOULE 3842 CARRE

0800587

MOULE 3842 CARRE

Moule carré sans fond. ø h X ø b X h : 100 x 100 x 110 mm

3.62 HT
MOULE 3863

0800010

MOULE 3863

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 130 x 130 x 111 mm.

2.96 HT
MOULE 3865-002

0800065

MOULE 3865-002

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 200 x 200 x 170 mm

11.53 HT
MOULE 3876

0800037

MOULE 3876

Moule sans fond pour tomme. ø h X ø b X h ...

8.53 HT
MOULE 3878

0800518

MOULE 3878

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 90 x 90 x 130 mm.

3.20 HT
MOULE 3943

0800120

MOULE 3943

Moule sans trou et sans fond. ø h X ø b X ...

9.59 HT
MOULE 3952

0800012

MOULE 3952

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 48 x 48 x 200 mm

2.21 HT
MOULE 3989

0800121

MOULE 3989

DESTOCKAGE - Moule sans trou. ø h X ø b X h ...

6.16 HT
MOULE 4003-02

0800034

MOULE 4003-02

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 130 x 130 x 300 mm.

12.17 HT
MOULE 4039

0800068

MOULE 4039

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 65 x 65 x 100 mm.

2.65 HT
MOULE 6017   200X100

0800112

MOULE 6017 200X100

Moule sans fond. ø h X ø b X h : 200 x 200 x 100 mm.

5.73 HT
Cheptel